Bouw je netwerk uit

De blik, ervaring en kennis van anderen is inspirerend. Het zijn nieuwe insteken die jouw werking verrijken en/of vernieuwen.

Met deze tool maak je een tekening op van potentiële partners, met een meerwaarde voor jouw praktijk. En voor wie jouw werking een meerwaarde biedt. Denk over de grenzen van jouw gemeente, discipline of beleidsdomein heen.

Maak de oefeningen alleen, of met een collega. Vul de inspiratiekaart gerust zelf verder aan.

OP/TIL biedt deze tool ook aan in workshopvorm.
Interesse? Bekijk de de kalender of mail info@cultuuroptil.be.

Doel

Vanuit de sterktes en zwaktes in je werking lijst je potentiële partners op. Je denkt na hoe je met hen kan samenwerken.

Werkwijze

Stap 1
 • Neem het sjabloon.
 • Omschrijf bondig de eigen reguliere werking. Uit wat bestaat je dagelijkse werking? Welk doel heb je daarbij voor ogen? En voor wie doe je het? Iemand die je werking niet kent, moet het begrijpen via die enkele zinnen.
Stap 2
 • Noteer zoveel mogelijk sterktes van de eigen organisatie in de vakjes aan de linkerkant. Bv: we hebben een groot podium, we hebben ervaring met bepaalde methodieken, we bereiken een specifieke doelgroep, we beschikken over een unieke kennis ...
 • Doe hetzelfde voor beperkingen, frustraties, zwaktes aan de rechterkant. Bv: onze doelgroepen zijn beperkt, ons programmatiebudget kan de zaal niet vullen, we komen te weinig vernieuwend uit de hoek,...
Stap 3
 • Start een denkoefening vanuit een beperking/frustratie, als aanleiding om een samenwerking aan te gaan met andere organisaties. Hoe kan een verbinding met andere organisaties voor oplossingen en meerwaarde zorgen? Een tweede denkoefening vertrekt vanuit de sterktes: Wat heb jij te bieden aan partners of bepaalde situaties?
 • Om partners op te sporen, maak je gebruik van de partnerkaarten en van de inspiratielijst. Op dit bollenschema komt telkens een inventaris van verschillende lokale culturele (bovenaan) en niet- culturele actoren (onderaan) met wie je vanuit een sterkte of beperking zou kunnen samenwerken. Elke bol stelt een gemeente voor. Start met de gemeente waar jouw eigen werking gesitueerd is. Vul dan aan met partners uit andere gemeenten.
 • Selecteer actoren uit verschillende bollen en maak combinaties. Noteer spontane ideeën en projectmogelijkheden per scenario. Met welke combinaties ga je straks verder aan de slag?

Tips

 1. Brainstorm met collega's over mogelijke partners. Met meer weet je meer dan alleen.
 2. Beschouw de opgemaakte partnerkaarten als kleine inventarissen van potentiële partners. Hou ze bij.
 3. Denk verder dan je neus lang is: binnen verschillende culturele disciplines, maar ook buiten de culturele sector. Denk over gemeentegrenzen heen: jouw regio, Vlaanderen en Brussel zijn het speelveld.

Vlot aan de slag

 • Print de tools af: 1x het sjabloon, meerdere partnerkaarten en 1x de inspiratiekaart.
 • Neem het stappenplan erbij (zie hierboven of op het invulsjabloon).
 • Leg de inspiratiekaart en de partnerkaarten open op je werktafel, samen met het sjabloon dat je zal invullen.